Hra

WEB3 DEVELOPER
FRANTIŠEK POBOČEK

Brand Identita
Webdizajn

Náš priateľ, František Poboček, ktorý sa venuje web developmentu vo Web3 a smart kontraktom, sa na nás obrátil s tým, že by chcel zaujímavo a atraktívne nastaviť vizuálnu stránku osobnej značky.

Navrhli sme mu preto novú identitu inšpirovanú jeho každodennou prácou.

pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka

Vizuálna identita

Hlavnými prvkami identity je päť symbolov, ktoré developeri bežne používajú pri svojej práci. Z nich sme vytvorili patterny s konkrétnymi pravidlami ich použitia na sociálnych sieťach, na webe či v prezentáciach. Dôležitou súčasťou novej identity sú výrazné farby, ktoré sú spestretním primárne tmavého technologického sveta.

pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka

web

Z identity prirodzene vychádza aj nový dizajn prezentačného webu, ktorý využíva všetky vybrané symboly v rôznych podobách. Web má byť atraktívnou digitálnou vizitkou klienta ako špecialistu vo svojom odvetví, kde zároveň môže prezentovať svoje práce a prispievať užitočným obsahom.

pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka
pobocek, personal brand, brand identita, vizualna identita, web, webstranka, wild cards, osobna znacka

hráči

Richard Sokol – Identita, Webdizajn 🎨
Tony Dúbravec – Projektový manažment 🗃️